Català

AIREAJOR ESTÀTIC

aireador

Producte
Airejadors estàtics G-250 i G-500, dissenyats per a la renovació de l'aire interior d'edificis industrials.
Fabricats en xapa d'acer d'alta qualitat.
Possibilitat de fabricació amb diversos recobriments i colors, obtenint una total integració amb el tancament.

Característiques
Estructura de suport constituïda per platines d'acer galvanitzades en calent.
Disponible amb trencaaigües encunyat per a impedir la recirculació de l'aire i millorar el seu acabat estètic.
La longitud de cada mòdul es determina en funció del perfil de tancament TZ o panell HI utilitzat en la coberta, afegint 200 mm de cavalcament:

  • Perfil TZ-30 / Longitud mòdul: 3.500 mm
  • Perfil TZ-32 / Longitud mòdul: 3.350 mm
  • Perfil TZ-40 / Longitud mòdul: 3.200 mm
  • Panell HI-CT / Longitud mòdul: 3.650 mm
  • Panell HI-XT / Longitud mòdul: 3.200 mm

Normativa d'aplicació
Norma UNE-EN 10327 per a recobriment galvanitzat.
Norma UNE-EN 10169 per a recobriments orgànics.

doc Descarregar "Fitxa Tècnica Airejador estàtic"