Català

Solucions corbes

soluciones curvas

Producte
Perfil grecat i elements d'acabat de xapa d'acer d'alta qualitat, conformat en fred i corbat.
Apte per a sistemes acústics, amb diverses possibilitats de perforacions.

 


Aplicacions i característiques
Tancaments corbs per a edificació industrial, residencial, comercial i instal·lacions esportives.
Per a façanes i cobertes, el corbat del perfil pot aplicar-se als perfils TZ-30, TZ-32 i TZ-40.
El radi de curvatura mínim és de 500 mm.

 


Qualitat i normativa d'aplicació
CeNorma UNE-EN 10346 per a recobriment galvanitzat.
Norma UNE-EN 10169 per a recobriments orgànics.

 


doc Descarregar "Fitxa Tècnica Solucions corbes"