Català

sistema hi-f per a tancaments frigorífics


GAMMA DE PANELLS HI-F

GAMMA DE PANELLS HI-F

Els panells frigorífics HI-F són la solució idònia per a cambres frigorífiques, laboratoris i sales blanques, amb requeriments d'aïllament alts. Estan constituïts per una ànima de poliisocianurat (PIR o PIRM), injectat entre dues xapes d'acer estructural amb superfície nervada o llisa.

Veure productes

COMPLEMENTS HI-F

COMPLEMENTS HI-F

El sistema HI-F és una solució integral; HUURRE dissenya, fabrica i comercialitza tots els accessoris necessaris per a la completa execució de tancaments frigorífics eficients, d'alta durabilitat i màxima qualitat (remats, perfils sanitaris, fixacions amb trencament de pont tèrmic, etc.).

Veure productes