Català

EXCEL·LÈNCIA EN LA PRODUCCIÓ


INNOVACIÓ EN LOS PROCESSOS

INNOVACIÓ EN LOS PROCESSOS

HUURRE concep la innovació com un procés integral i de millora constant, no sols dels seus productes sinó també dels seus processos productius. Ha desenvolupat mètodes de fabricació més eficients i ha implantat un sistema de producció flexible que li permet reduir els terminis de lliurament, optimitzar-ne els costos i obtenir en els seus productes la millor relació qualitat/preu del sector.
PROCÉS DE FABRICACIÓ CIM

PROCÉS DE FABRICACIÓ CIM

Els panells aïllants sandwich d'HUURRE es fabriquen mitjançant un procés continu, controlat íntegrament per ordinador i constantment monitoritzat, que consta de les fases següents:
  • > Perfilat de xapes i preescalfament.
  • > Injecció del nucli d'escuma aïllant.
  • > Fixació de les juntes laterals.
  • > Premsat, tall i curat.
  • > Apilat i embalat.
ACER DE QUALITAT GARANTIDA

ACER DE QUALITAT GARANTIDA

HUURRE utilitza per a la fabricació dels seus productes únicament xapa galvanitzada d'acer estructural, de qualitat certificada i laminada per les companyies siderúrgiques líders del sector. Tant l'acer com els seus recobriments metàl·lics i orgànics estan lliures de SVHC (“Substàncies extremadament preocupants”), com per exemple metalls pesants, de conformitat amb els requisits actuals del reglament europeu REACH i amb les futures exigències que el reglament inclourà en la propera revisió.
MÀXIMA DURABILITAT

MÀXIMA DURABILITAT

Per garantir la màxima durabilitat dels seus panells, fins i tot en els ambients més corrosius, HUURRE utilitza les últimes tecnologies en recobriments metàl·lics (HDX, PVDF, PET, INOX 304, etc) i disposa de recobriments aptes per al contacte amb aliments, idonis per al seu ús a la indústria agroalimentària.
El Dept. Tècnic d'HUURRE assessora els seus clients sobre el recobriment idoni per a cada aplicació concreta, considerant el tipus d'ambient en què s'instal·li el panell, humitat, temperatura, etc.
RESPONSABILITAT SOCIAL

RESPONSABILITAT SOCIAL

HUURRE implementa una política de gestió sostenible, adoptant solucions i processos de fabricació segurs i respectuosos amb el medi ambient i les persones. Per exemple, ha desenvolupat un procés d'injecció del nucli aïllant del panell sandwich on no s'alliberen gasos tipus HCFCs.
Tant el seu "Sistema de Gestió Ambiental" com el seu "Sistema de Seguretat i Salut en el Treball" estan certificats per AENOR i IQNet.
SOSTENIBILITAT I RECICLATGE

SOSTENIBILITAT I RECICLATGE

HUURRE realitza una gestió eficient dels recursos naturals i les matèries primeres.
El polièster base per a la fabricació de poliuretà incorpora des de fa més de 10 anys un 26% de PET, l'origen del qual són les ampolles de plàstic reciclades . Amb aquesta iniciativa, a cada m2 de panell de 20cm de gruix es poden arribar a reciclar fins a 35 ampolles d'1,5l.
De la mateixa manera, l'acer que HUURRE utilitza per a la fabricació dels seus productes prové en un 80% de ferralla reciclada, contribuint, per tant, a la protecció dels recursos naturals del planeta.