Català

claraboia COMPLET

TZ Complet

Producte
Claraboia modular de policarbonat cel·lular, amb alta protecció enfront els raigs U.V, alta durabilitat, elevat aïllament tèrmic i de muntatge fàcil i senzill.

Aplicacions
Il·luminació natural en cobertes aïllants executades amb el panell HI-CT per a edificació industrial, residencial, comercial i instal·lacions esportives.
Dissenyat per a ser modulat amb el panell HI-CT, amb un ample útil de 573 mm o 1150 mm.

Components i possibilitats de muntatge
Placa de policarbonat de 7 parets COMPLET, grapa d'alumini, junta aiguavent i, en el cas de muntatge amb doble placa, connector de policarbonat i abraçadora d'alumini.
TZ Complet2TZ Complet1

Característiques tècniques
  • Gruix: 30 mm
  • Ample útil mòdul: 573 mm
  • Longitud panell: Sense límit
  • Longitud màxima entre recolzaments: 1.500 mm
  • Transmissió de la llum:  42% (blanc opal)
  • Resistència a temperatures extremes: De -40ºC a +120ºC
  • Aïllament acústic: 21 dB
  • Aïllament tèrmic: 1,28 W/m2K
  • Reacció al foc: Euroclasse B-s1,d0
  • Coeficient de dilatació lineal: 0,065 mm/mºC

doc Descarregar "Fitxa Tècnica Claraboia COMPLET"