Català

Claraboia PC-4.40

TZ Complet

Producte
Claraboia modular de policarbonat cel·lular, amb alta protecció enfront als raigs U.V, alta durabilitat i elevades propiedats tèrmiques i mecàniques. Se subministra en unitats i longituds a mida sota comanda.

Aplicacions
Il·luminació natural de carener a canal de cobertes aïllants executades amb el panell HI-XT per a edificació industrial, residencial, comercial i instal·lacions esportives.

Components i muntatge
La instal·lació de la claraboia PC-4.40 s'ha de realitzar de carener a canal i amb un pendent mínim del 7%. En el caso que el panell sandwich HI-XT sigui d'un gruix superior a la claraboia PC-4.40, la diferència de gruix cal que sigui compensada per una falca sota la corretge. Cal respectar les instruccions de muntatge.
TZ Complet2

Característiques tècniques
 • Gruix 30 mm
 • Ample útil placa: 1000 ± 10 mm 
 • Longitud panell: A mida
 • Longitud màxima entre recolzaments: 2000 mm
 • Transmissió de la llum:  54% (30mm) / 58% (40mm) en blanc opal
 • Aïllament tèrmic: 1,28 W/m2K (30mm) / 1,14 W/m2K (40mm)
 • Aïllament acústic: 23 dB
 • Protecció UV: Coextrusió cara exterior
 • Coeficient de dilatació lineal: 0,065 mm/mºC
 • Reacció al foc: Euroclasse B,s1,d0
 • Rang de temperatures de servei: -30º a +120ºC

doc Descarregar "Fitxa Tècnica Claraboia TC-4.40"