Català

KNOW-HOW I INNOVACIÓ


LA INNOVACIÓ COM A MOTOR DE DESENVOLUPAMENT

LA INNOVACIÓ COM A MOTOR DE DESENVOLUPAMENT

La trajectòria d'èxit d'HUURRE es deu, en gran part, a la seva aposta constant pel desenvolupament de productes innovadors amb prestacions superiors. Per exemple, va ser el primer fabricant a introduir a Espanya els panells amb nucli de poliisocianurat (PIR), amb més capacitat aïllant i millor comportament davant del foc, que gradualment estan substituint al mercat els tradicionals panells amb nucli de poliuretà (PUR).
UN EQUIP HUMÀ ESPECIALITZAT

UN EQUIP HUMÀ ESPECIALITZAT

Un dels actius més grans d'HUURRE és el seu equip humà; un conjunt de professionals altament qualificats, experimentats, proactius i centrats en el desenvolupament de solucions innovadores i eficients per satisfer les necessitats dels seus clients.
L'equip de HUURRE és, sens dubte, el seu valor diferenciador més gran i el responsable directe del seu lideratge com a marca.
INVERSIONS I SINERGIES

INVERSIONS I SINERGIES

Com a conseqüència de la inversió permanent realitzada en el desenvolupament de nous productes i les sinergies creades amb la resta d'empreses del grup, HUURRE disposa del catàleg més ampli de solucions per al sector industrial i la construcció: panells aïllants d'última generació, tancaments d'alt rendiment estructural, estructures lleugeres per a façanes, corretges industrials, etc.

FÒRUMS DE CONEIXEMENT

Gràcies al know-how adquirit, HUURRE ha col·laborat en projectes europeus de recerca sobre panells aïllants, com ara el projecte EASIE (FP7), participant a més de forma activa a la redacció de la norma europea EN-14509.
Actualment és present als fòrums més destacats de generació de coneixement, investigació i desenvolupament d'aquesta tecnologia constructiva:

CEN
CEN - Comitè Europeu de Normalització: Representant espanyol al comitè tècnic europeu de panells sandwich CEN/TC128/SC-11.
AENOR
AENOR - Associació Espanyola de Normalització: Coordinació del grupo AEN / CTN41 / Sc-4 /GT-10, dedicat als panells sandwich.
SNI
Membre del SNI (Syndicat National de l’Isolation).
COASHIQ
Membre del COASHIQ (Comissió Autònoma de Seguretat i Higiene al Treball d'Ind. Químiques i Afins).
PPA
Membre del PPA (European Association for Panels and Profiles).
CEEC
Membre del CEEC (Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya).