Català

Panell HI-STL / Façana / Llis

 • Huurre panel aislante HI-STL
  Producte
  Panell aïllant de cares metàl·liques i nucli aïllant rígid.
  Proporciona un excel·lent acabat arquitectònic, gràcies a la seva cara exterior llisa i les seves fixacions ocultes.
  Com a nucli aïllant pot usar-se escuma tipus PIR (poliisocianurat) o el nou PIRM CLASE1, amb prestacions millorades i un excel·lent comportament davant del foc.
  Disponible en diversos gruixos, recobriments i colors.

  Huurre panel aislante HI-STL juntaAplicacions
  Façanes aïllants per a edificació industrial, residencial, comercial i instal·lacions esportives.
  El panell de 100mm de gruix té una transmitància tèrmica de tan sols 0,21 W/m2K.

  Qualitat i normativa d'aplicació
  • CEXapa d'acer: Norma UNE-EN 10346 per a recobriment galvanitzat i norma UNE-EN 10169 per a recobriments orgànics. Panell: Fabricat d'acord amb la norma UNE-EN 14509
  • FMCertificat "FM Approved" de FM GLOBAL (panell HI-PIRM CLASSE1), que acredita la seguretat del panell davant del foc (ús interior).
  • NProducte certificat amb el segell de qualitat N d'AENOR.
  • DTAAvis Technique d'Application CSTB - HI-PIR ST 2.1/18/1795_V1.

 • Característiques tècniques:
  • Nucli aïllant: Escuma rígida de poliisocianurat (PIR o PIRM CLASSE1)
  • Xapa exterior d'acer: S220GD
  • Ample útil / longitud màxima:  1150 mm / 16 m (de 13,5 a 16 m amb transport especial).
  • Densitat nominal: PIR: 40 (±5) kg/m3 | PIRM: 40 (-2/+5) kg/m3
  • Conductivitat tèrmica declarada: 0.022 W/mK
  • Gruixos nominals de panell:  35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100  mm.
  • Transmitància tèrmica (PIR i PIRM CLASSE1):  0.63 | 0.54 | 0.43 | 0.35 | 0.27 | 0.21 W/m2K
  • Recobriments estàndard:  Lacat polièster 25 micres.
  • Recobriments especials:  PET,  Granite HDX, PVDF.

  Comportament davant del foc:
  • HI-PIRM STL CLASSE 1: Euroclasse B-s1,d0 + "FM Approved", sense límit d'altura (App. Standard 4880, ús interior).
  • HI-PIR STL: Euroclasse B-s1,d0.
 • correasEstructura de suport
  Gamma de corretges industrials, amb cantells de fins 350 mm i 3 mm de gruix.


  rematesAcabats i complements
  Acabats, cargoleria, juntes d'estanquitat, etc.


  coloresCarta de colors
  Àmplia gamma de colors i recobriments.