Català

Panell HI-XT / Coberta

 • Huurre panel aislante HI-XT
  Producte
  Panell sandwich de cares metàl·liques i nucli aïllant rígid.
  Amb un alt poder aïllant i un disseny de junta amb cavalcament longitudinal de muntatge ràpid que garanteix una total estanquitat.
  Com a nucli aïllant pot utilitzar-se escuma tipus PIR (poliisocianurat) o el nou PIRM CLASSE1, amb prestacions millorades i un excel·lent comportament davant del foc. Disponible en diversos gruixos, recobriments i colors.

  Huurre panel aislante HI-XT juntaAplicacions
  Cobertes aïllants per a edificació industrial, residencial, comercial i instal·lacions esportives.
  Depenent de les càrregues, pot assolir distàncies entre recolzaments de fins a 6,5 m.
  El panell de 120 mm de gruix té una transmitància tèrmica de tan sols 0,17 W/m2K.

  Qualitat i normativa d'aplicació
  • CEXapa d'acer: Norma UNE-EN 10346 per a recobriment galvanitzat i norma UNE-EN 10169 per a recobriments orgàn ics. Panell: Fabricat segons la norma UNE-EN 14509.
  • FMCertificat "FM Approved" de FM GLOBAL (panell HI-PIRM CLASS1), que acredita la seguretat del panell davant del foc, sense límit d'altura i sense necessitat de "sprinklers" (App. Standard 4880).
  • FMCertificat "FM Approved" de FM GLOBAL (panel HI-PIRM CLASS1), que acredita la resistència a impactes severs de calamarsa i càrregues extremes de vent (App. Standard 4471).
  • DTAAvis Technique d'Application 2/16-1772.

 • Característiques tècniques:
  • Nucli aïllant: Escuma rígida de poliisocianurat (PIR/PIRM)
  • Xapa exterior d'acer: S220GD
  • Ample útil / longitud màxima:  1.000 mm / 16 m (de 13,5 a 16 m amb transport especial).
  • Densitat nominal: PIR: 40 (±5) kg/m3 | PIRM: 40 (-2/+5) kg/m3
  • Conductivitat tèrmica declarada: 0,022 W/mK
  • Gruixos nominals de panell:  30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120  mm
  • Transmitància tèrmica (PIR i PIRM CLASSE1):  0,62 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,25 | 0,21 | 0,17 W/m2K
  • Recobriments estàndard:  Lacat polièster 25 micres
  • Recobriments especials:    HDS, HDX, PVDF

  Comportament davant del foc:
  • HI-PIRM XT CLASE 1: Euroclasse B-s1,d0 + "FM Approved", sense límit d'altura i sense necessitat de sprinklers (App. Standard 4880) + B Roof
  • HI-PIR XT: Euroclasse B-s1,d0 + B Roof (foc en cobertes)
 • correasEstructura de suport
  Gamma de corretges industriales, amb cantells de fins a 350 mm i 3 mm de gruix.


  RematesAcabats i complements
  Acabats, cargoleria, juntes d'estanquitat, etc.


  IluminaciónIl·luminació natural
  Diversos tipus de claraboies i plaques translúcides, integrats en coberta o façana.


  coloresCarta de colors
  Àmplia gamma de colors i recobriments.