Català

Panell acústic LRA

 • Panel ACÚSTICO LRA
  Producte
  Panell sandwich amb nucli de llana de roca i cares d'acer galvanitzat prelacat, amb una de les dues cares metàl·liques perforada.

  Aplicacions
  Dissenyat per a aplicacions en què es requereixi aïllament acústic i/o absorció acústica.
  Insonorització per a locals comercials, oficines, locals industrials, cabines acústiques, etc...
  Els panells ACÚSTIC LRA poden ser usats a parets divisòries i sostres.

  Qualitat i normativa d'aplicació
  • CEXapa d'acer: Norma UNE-EN 10346 per a recobriment galvanitzat i norma UNE-EN 10169 per a recobriments orgànics.

 • Característiques tècniques:
  • Nucli aïllant: Llana de roca
  • Ample útil: 1.150 mm
  • Densitat nominal: 120 kg/m3
  • A,R índex global reducció sonora ponderat: 32,3 dBA
  • R,w índex ponderat reducció sonora: 33 dB
  • αw coeficient Sabine d'absorció sonora ponderat: 0,95
  • Classe d'absorció acústica: A
  • Gruixos nominals de panell:  80 | 100 | 150 mm
  • Longitud màxima de fabricació:  8,0 | 9,0 | 9,0 m
  • Pes del panell (per m2):  16 | 18,4 | 24,4 kg/m2
  • Recobriments estàndard:  Lacat polièster 25 micres.