Català

Panell lr de llana de roca

 • Panel_LR
  Producte
  Panell sandwich amb nucli de llana de roca i cares d'acer galvanitzat prelacat, i amb diversos recobriments de xapa disponibles.
  Fabricat en dos amples diferents, de 1.120 o 1.150 mm, amb cares perfilades o llises.
  Densitats nominals del nucli de 100 kg/m3 (Panell LR) o 120 kg/m3 (Panell LR DUAL).

  Aplicacions
  Dissenyat per a aplicacions en las quals es requereixi una excel·lent reacció i/o resistència davant del foc.
  Els panells LR i LR DUAL tenen una reacció al foc certificada Euroclasse A2-s1,d0, podent-se utilitzar tant en parets com en sostres.
  La gama de panells LR DUAL te una resistència al foc certificada de fins a 180 minuts (EI- 180) i integritat de fins a 240 minuts en panells de ≥100mm, i de 90 minuts (EI-90) i integritat de fins a 120 minuts en panells de ≥80 mm.

  Qualitat i normativa d'aplicació
  • CEXapa d'acer: Norma UNE-EN 10346 per a recobriment galvanitzat i norma UNE-EN 10169 per a recobriments orgànics. Panell: Fabricat d'acord amb la norma UNE-EN 14509.

 • PANELL LR. Característiques tècniques:
  • Nucli aïllant: Llana de roca
  • Densitat nominal: 100 kg/m3
  • Ample útil: 1.120 o 1.150 mm
  • Longitud mínima fabricació: 2,0 m
  • Conductivitat tèrmica declarada: 0,042 W/mK
  • Gruixos nominals de panell:  60 | 80 | 100 | 150 mm
  • Transmitància tèrmica:  0,71 | 0,53 | 0,43 | 0,28 W/m2K
  • Recobriments estàndard:  Lacat polièster 25 micres.
  • Recobriments especials:  PET 50 micres (consulteu altres recobriments).

  PANELL LR DUAL. Característiques tècniques:
  • Nucli aïllant: Llana de roca
  • Densitat nominal: 120 kg/m3
  • Ample útil: 1.120 o 1.150 mm
  • Longitud mínima fabricació: 2,0 m
  • Conductivitat tèrmica declarada: 0,042 W/mK
  • Gruixos nominals de panell:  80 | 100 | 150 mm
  • Transmitància tèrmica:  0,53 | 0,43 | 0,28 W/m2K
  • Recobriments estàndard:  Lacat polièster 25 micres.
  • Recobriments especials:  PET 50 micres (consulteu altres recobriments).

  Comportament davant del foc:
  • Euroclasse: A2-s1,d0
  • Panel LR DUAL 80 mm: EI-90
  • Panel LR DUAL 100 mm: EI-120 / EI-180
  • Panel LR DUAL 150 mm: EI-120 / EI-180