Català

Panell HI-F / Frigorífic

 • Huurre panel frigorífico HI-F
  Producte
  Panell frigorífic de cares metàl·liques i nucli aïllant rígid, amb un excepcional aïllament tèrmic, alta durabilitat i juntes encadellades que en garanteixen l'estanquitat.
  Com a nucli aïllant es pot utilitzar escuma tipus PIR (poliisocianurat) o el nou PIRM CLASSE1, amb prestacions millorades i un excel·lent comportament davant del foc.

  Acabats disponibles
  Disponible amb cares lleugerament perfilades, superfícies llises o semi-llises.

  Aplicacions
  Aplicacions que requereixin un grau d'aïllament alt: indústria agroalimentària, cambres frigorífiques, laboratoris, etc.
  El panell està certificat per a ús tant en interiors com en exteriors.
  Depenent de la configuració, pot assolir llums entre suports de fins a 11m i càrregues fins a 200 kg/m2.
  Gràcies a la seva elevada rigidesa i resistència mecànica, el panell està certificat per utilitzar-lo en zones d'alta sismicitat.
  El panell està disponible amb una àmplia gamma de recobriments, per garantir la màxima durabilitat fins i tot en els ambients més agressius.

  Qualitat i normativa aplicable
  • CEXapa d'acer: UNE-EN 10346 per a recobriment galvanitzat i norma UNE-EN 10169 per a recobriments orgànics. Panell: Fabricat d'acord amb la norma UNE-EN 14509.
  • FMCertificat "FM Approved" de FM GLOBAL (panell HI-PIRM CLASS1), que acredita la seguretat del panell davant eel foc, sense límit d'altura i sense necesitat de "sprinklers" (App. Standard 4880).
  • FMCertificat "FM Approved" de FM GLOBAL (panell HI-PIRM CLASS1), per a ús en exteriors, sense límit d'altura, per a zones de vent tipus H (risc d'huracans) i resistència a l'impacte sever de calamarsa classe S. (App. Standard 4881).
  • N
   Producte certificat amb el segell de qualitat “N” d'AENOR.
  • DTADocument Technique d'Application CSTB - HI-F 2/16-1770.

 • Característiques tècniques:
  • Nucli aïllant: Escuma rígida de poliisocianurat (PIR o PIRM CLASE1)
  • Xapa exterior d'acer: S220GD
  • Ample útil: 1150 mm | 1120 mm
  • Logitud màxima de fabricació: 18 m. (De 13,5 a 18 m, és necessari transport especial)
  • Densitat nominal: PIR: 40 (±5) kg/m3 | PIRM: 40 (-2/+5) kg/m3
  • Conductivitat tèrmica declarada: 0.022 W/mK
  • Gruixos nominals de panell:  60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 230 mm
  • Transmitància tèrmica (PIR/PIRM):  0,38 | 0,27 | 0,22 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 W/m2K
  • Recobriments estàndard:  Lacat polièster 25 micres
  • Recobriments especials:  PET,  Granite HDX, PVDF, Inox 304 2B

  Comportament davant del foc:
  • HI-PIRM F CLASSE 1: Euroclasse B-s1,d0 + "FM Approved", sense límit d'altura i sense necessitat de sprinklers (App. Standard 4880)
  • HI-PIR F: Euroclasse B-s1,d0

  Resistència mecànica:
  • Certificat "FM Approved" per al seu ús en exteriors, sense límit d'altura, per a zones de vent tipus H (risc d'huracans) i amb resistència a l'impacte de granís classe S (impacte sever). (Approval Standard 4881)
  • Certificat pel CSTB, mitjançant campanya d'assaigs a laboratori, per al seu ús en zones d'alta sismicitat.
  • Prestacions mecàniques certificades amb la marca N d'AENOR i determinades mitjançant campanyes d'assaigs en laboratori, d'acord amb la norma EN 14509.
 • Huurre panel frigorífico HI-F
  Tipus de junta
  El panell HI-F està disponible amb dos tipus de juntes, ambdues amb doble encadellat d'alta rigidesa que garanteix la millor estanquitat amb un muntatge senzill i ràpid.

  La junta FS requereix que es realitzi durant el muntatge del panell un segellat addicional de silicona, que queda vist per l'exterior de la junta.

  La nova junta FJ està certificada per APPLUS, mitjançant assaigs a laboratori, sense necessitat de segellat addicional de silicona, amb una permeabilitat a l'aigua de "Classe A" a 1200 Pa i a l'aire de 0,013 m3/h.m2 a 50 Pa.
  No obstant això, en el cas que les condicions de pressió i higrometria del local ho precisin, pot disposar-se un segellat addicional durant el muntatge, que en aquest cas queda ocult a l'interior de la junta FJ.


  Documentació