Català

PANELL HI-F 40 / REHABILITACIÓ I APLACATS

 • Huurre panel frigorífico HI-F40
  Producte
  Panell frigorífic de cares metàl·liques i nucli aïllant rígid, amb junta encadellada i dissenyat per a aplicacions de rehabilitació i aplacats.
  Com a nucli aïllant pot utilitzar-se escuma tipus PIR (poliisocianurat) o el nou PIRM CLASSE1, amb prestacions millorades i un excel·lent comportament davant del foc.

  Acabats disponibles
  Disponible amb cares lleugerament perfilades, superfícies llises o semi-llises.

  Aplicaciones
  Aplicacions de rehabilitació i aplacats en edificació industrial, indústria agroalimentària, cambres frigorífiques, laboratoris, etc.
  Depenent de la configuració, pot assolir llums entre suports de fins a 4 m.
  El panell està disponible amb una àmplia gamma de recobriments, per garantir la màxima durabilitat fins i tot en els ambients més agressius.

  Qualitat i normativa d'aplicació
  • CEXapa d'acer: Norma UNE-EN 10346 per a recobriment galvanitzat i norma UNE-EN 10169 per a recobriments orgànics. Panell: Fabricat d'acord amb norma UNE-EN 14509.
  • FMCertificat "FM Approved" de FM GLOBAL (panell HI-PIRM CLASSE1), que acredita la seguretat del panel davant del foc en aplicacions interiors, sense límit d'altura i sense necessitat de "sprinklers" (App. Standard 4880).
  • N
   Product certificat amb el segell de qualitat “N” d'AENOR.
  • DTADocument Technique d'Application CSTB - HI-F 2/16-1770.

 • Característiques tècniques:
  • Nucli aïllant: Escuma rígida de poliisocianurat (PIR o PIRM CLASSE1)  
  • Xapa exterior d'acer: S220GD
  • Ample útil: 1150 mm
  • Longitud màxima de fabricació: 18 m. (De 13,5 a 18 m, és necessari transport especial)
  • Densitat nominal: PIR: 40 (±5) kg/m3 | PIRM: 40 (-2/+5) kg/m3
  • Conductivitat tèrmica declarada: 0,022 W/mK
  • Gruixos nominals de panell:  40 mm
  • Transmitància tèrmica (PIR/PIRM):  0,52 W/m2K
  • Recobriments estàndard:  Lacat polièster 25 micres
  • Recobriments especials:  PET,  Granite HDX, PVDF, PET

  Comportament davant del foc:
  • HI-PIRM F40 CLASSE 1: Euroclasse B-s1,d0 + "FM Approved", sense límit d'altura i sense necessitat de sprinklers (App. Standard 4880)
  • HI-PIR F40: Euroclasse B-s1,d0

 • Juntas HI-F40
  Tipus de junta
  El panell HI-F40 està disponible amb dos tipus de juntes, ambdues amb encadellat d'alta rigidesa i junta flexible de polietilè de cel·la tancada, que garanteix la millor estanquitat amb un muntatge senzill i ràpid.

  Tant la junta DJ com la junta DS estan dissenyades per a garantir la millor estanquitat amb un muntatge senzill i ràpid, amb l'única diferència que la junta DS està dissenyada per a allotjar un cordó de segellat addicional per a l'exterior, el qual pot executar-se un cop finalitzat el muntatge dels panells.

  Ambdós tipus de junta permeten allotjar un segellat amb butil a l'interior, a aplicar en la fase de muntatge.